Preporuke za čitanje

Jozeph Marfi – Moć podsvesti       https://www.scribd.com/document/40744867

Robert Kiyosaki-Bogati otac, siromašni otac    https://www.scribd.com/document/58154766

Lazslo Gajo-Možeš ako hoćeš

https://www.scribd.com/book/193672146/Mo%C5%BEe%C5%A1-ako-ho%C4%87e%C5%A1

Traži i dobićeš- Ester i Džeri Hiks    https://www.scribd.com/document/330180325

Advertisements